วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ภูเขาใกล้สาบสูญ
             ก่อนที่จะเกิดสิ่งที่ล้ำค่าเหล่านี้ขึ้นมาได้  โลกได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป  หลายร้อย    หลายพัน   หลายล้านปี  จนเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ซึ่งแรกว่า ภูเขา เราจะเห็นได้ว่าธรรมชาติ   จะต้องใช้เวลาอันยาวนานในการสร้างความสวยงาม  สร้างความสมดุลให้แก่โลก    เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธาร  อากาศบริสุทธิ์
ภูเขาเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา  เพื่อบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่แห่งนั้นและเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ชื่นชมและได้ใช้ประโยชน์กันยาวนาน   หากเราไปทำลายภูเขาก็เท่ากับทำลายธรรมชาติด้วยเช่นกัน
เมื่อกล่าวถึง  ธรรมชาติ  แล้วหลายท่านคงนึกถึงสภาพสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด   มีบรรยากาศ   ที่บริสุทธิ์  ได้ยินเพียงสัตว์ที่กำลังส่งเสียงร้องกันอย่างเจื้อยแจ้ว   ทั้งนี้ยังเป็นสิ่งที่ล้ำค่าควรแก่การอนุรักษ์แต่น้อยนักที่คนในสังคมปัจจุบันจะใส่ใจกับสิ่งนี้   จนลืมนึกไปว่าภูเขาที่เกิดจากการ       สรรค์สร้างของธรรมชาติเหล่านี้  เป็นสิ่งที่มีค่าที่ได้มีการสั่งสมทับถมและพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง   เปรียบภูเขาเป็นได้ดั่งกับชีวิตที่มีแต่สิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีโทษ   ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านร่างกายจิตใจอีกทั้งยังมีประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ได้พึ่งพาอาศัย
เมื่อสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมทั้งในด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าของสิ่งต่างๆ  รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่   ความเจริญในวัตถุนิยม  ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้พวกนายทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น  ทำให้การดำรงชีวิตและค่านิยมของประชาชนในประเทศเปลี่ยนไป ไม่เว้นแม้กระทั่งในด้านการดำรงชีวิตในแต่ละวันของคนที่ในสมัยก่อนที่เคยช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ  ภูเขา  ก็ใกล้จะหมดลงเรื่อยๆ  เมื่อคนไทยหันมาให้ความนิยมเงินทองมากขึ้นและยังให้ความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ภูเขา  น้อยลงและนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความคิดของคำว่า  ธรรมชาติ(ภูเขา)ใกล้สาบสูญนั้นเอง
ธรรมชาติ(ภูเขา)ใกล้สาบสูญ”  นี่คือสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงคนไทยในปัจจุบันว่าได้ให้ความสำคัญกับธรรมชาติน้อยซึ่งสังเกตได้จาก    การจัดภูมิทัศน์   การใช้ประโยชน์จากภูเขา  ป่าไม้  โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา  สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์และสัตว์ได้พึ่งพาอาศัยใช้ประโยชน์กันถ้วนหน้า  แต่อย่างไรก็ตามหากคนที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแล้วไม่คิดถึงผลที่จะตามมาธรรมชาติเหล่านี้จนในปัจจุบันได้เกิดภูเขาหัวโล้น   ภูเขาหายไปหลายลูกในเวลาหลายปี   ทำให้อากาศแปรปรวน  ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล  น้ำป่าไหลหลาก  เพราะขาดความสมดุลทางธรรมชาติ  นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็น สัญญาณเตือนให้ทราบว่าธรรมชาติอาจจะมีเหลือเพียงบางส่วนหรืออาจจะเหลือเพียงชื่อเท่านั้นและภูเขาที่มีธรรมชาติสมบูรณ์อาจจะเป็นแค่นิทานเรื่องเล่า  สารคดีเรื่องสั้นที่เก็บไว้ในห้องสมุดเพื่อให้คนที่สนใจและคนทั่วไปได้ศึกษาผ่านภาพและการบอกเล่า   หากวันนั้นมาถึงก็คงจะน่าเสียดายที่คนไทยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสถึงความสวยงาม  อากาศที่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของเราประเทศไทย
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติโดยการเดินทางไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติบนภูเขาใกล้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  ซึ่งบนภูเขานั้นเป็นจริงอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  คือ  เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นเองตามธรรมชาติ   เมื่อได้มองจากข้างนอกก็จะเห็นสภาพความเป็นจริงของภูเขาและธรรมชาติเหล่านี้ในอีกด้านหนึ่งถูกทำลายโดยน้ำมือมนุษย์   บ่งบอกได้ว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือการอนุรักษ์อย่างจริงจังจากประชาชนและทางมหาวิทยาลัย
ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่หลงเสน่ห์ธรรมชาติมากคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คนไทยอีกหลายคนที่ไม่เคยได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   อยากจะให้ลองมาสัมผัสกับความงามบรรยากาศที่บริสุทธิ์ใกล้บ้าน   และหันมาร่วมมือกันทำให้  ธรรมชาติอยู่คู่กับคนไทยไปตลอด
ธรรมชาติจะอยู่คู่กับคนไทยไปตลอด   หากคนไทยช่วยกันดูแลรักษาความเป็นธรรมชาตินี้ด้วยการสร้างจิตสำนึกสืบทอดเจตนารมณ์ทางด้านการดูแลรักษาธรรมชาติไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน   หากเป็นเช่นนี้ธรรมชาติก็จะไม่สาบสูญ และยังคงอยู่ให้ประโยชน์แก่คนไทยไปตลอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น